On Quasiconformal Close-to-Convex Harmonic Mappings Involving Starlike Functions
Zhi Gang WANG, Xin Zhong HUANG, Zhi Hong LIU, Rahim KARGAR
Acta Mathematica Sinica, Chinese Series . 2020, (6): 565 -576 .  DOI: 10.12386/A20200048